Khởi động từ nâng công suất thiết bị hẹn giờ (18A,40A)

210,000  160,000 

Khởi động từ là biết bị đóng ngắt trung gian.Kết hợp với bộ hẹn giờ để nâng công suất.

Gọi Hỏi Thêm